Thư viện Lạc Hồng
Một góc nhìn của trí thức - Tập 2

Ký hiệu xếp giá
303TK
Dewey
303
Xuất bản
2. - H.: Nxb. Trẻ, 2003
Mô tả
446tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/12/2005 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục Lục Lời mở đầu I.Chính trị xã hội II. Khoa học và phát triển III.KInh tế IV: Văn hóa V. Giáo dục VI: Văn học nghệ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005605  Còn  Rỗi          
100005606  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1534