Thư viện Lạc Hồng
Sức mạnh của thất bại

Ký hiệu xếp giá
158TK
Dewey
158
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2005
Mô tả
126tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/12/2005 12:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần Thứ Nhất: Định nghĩa về thnàh công và thất bại Phần Thứ Hai: Từ thất abị đi tới thành công Phần III: Đối phó với thất bại Phần Thứ IV: Hợp tác với thất bại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005483  Còn  Đang mượn  110001990  Phạm Thị Anh Đào  14/04/2012 
100005482  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 704