Thư viện Lạc Hồng
Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
952TR312H
Dewey
952
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
171tr ; hình ảnh; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/12/2005 12:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu về đất nước Nhật Bản thông qua: Địa lý; Lịch sử; Chính quyền; Kinh tế; Con người; Lối sống; Tôn giáo; Ngôn ngữ; Nghệ thuật; Giải trí.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006322  Còn  Rỗi          
100010132  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 720