Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Ký hiệu xếp giá
690.157 029 597Ky-T
Dewey
690.157 029 597
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
233tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 11:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục: 1. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công nghiệm thu 2. Bể chứa bằng bê tông cốt thép - quy phạm thi công nghiệm thu 3. Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình XD - Yêu cầu kỹ thuật chống thầm nước 4. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công nghiệm thu 5. Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thủy lợi 6. Ống bơm Bê tông vỏ mỏng có lưới thép 7. Cấu kiện bê tông vỏ mỏng có lưới thép 8. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - điều kiện kĩ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000555  Còn  Rỗi          
100005651  Còn  Rỗi          
100005652  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 783