Thư viện Lạc Hồng
Từ điển bách khoa lịch sử khoa học và công nghệ

Ký hiệu xếp giá
603 T550Đ
Dewey
603
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
1447tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển bách khoa, khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật
06/12/2005 02:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này bao gồm các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử phát triển khoa học và công nghệ. Nội dung từ điển bao gồm: Sự phát triển của khoa học và công nghệ trình bày theo trình tự thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay; các phát minh, sáng chế và các nhà phát minh, nhà sáng chế được trình bày theo từng con người và sự kiện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001518  Còn  Rỗi          
200001519  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 659