Thư viện Lạc Hồng
Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế

Ký hiệu xếp giá
624.172 029 597 Ta-Đ
Dewey
624.172 029 597
Xuất bản
Soát xét lần 2. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
66tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 02:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Phạm vi áp dụng 2. Nguyên tắc cơ bản 3. Khối lượng của kết cấu và đất 4. Tải trọng do thiết bị, người và vật liệu, sản phẩm chất kho 5. Tải trọng do cầu trục và cẩu treo 6. Tải trọng gió 7. Hệ số áp lực cục bộ D 8. Hệ số áp lực động của tải trọng gió 9. Giá trị giới hạn của tần số dao động 10. Hệ số tương quan không gian áp lực động của tải trọng gió 11. Các tham số P và x 12. Hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giả định của công trình khác nhau
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000556  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 556