Thư viện Lạc Hồng
Từ điển sinh học Anh -Việt & Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
570.3 T550Đ
Dewey
570.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
1693tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, sinh học, Anh -Việt , Việt - Anh
Ngày cập nhật
06/12/2005 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần Việt - Anh liệt kê hầu hết những thuật ngữ đã đề cập ở phần Anh - Việt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001564  Còn  Rỗi          
200001565  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 167