Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế và thi công Xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029 597 Th-D
Dewey
690.029 597
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
159tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Nhà công trình dân dụng - từ vựng - thuật ngữ chung 2. Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế 3. Cọc khoan nhồi - yêu cầu chất lượng thi công 4. Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi công 5. Lối đi cho người tàn tật trong công trình : lối đi cho ngừơi dùng xe lăn - yêu cầu thiết kế 6. Cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế 7. Bảo vệ công trình XD - Phòng chống mối cho công trình XD mới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000557  Còn  Rỗi          
100000558  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 670