Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Anh Việt

Ký hiệu xếp giá
423.959 22V312B
Dewey
423.959 22
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2003
Mô tả
2295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, Anh - Việt
Ngày cập nhật
06/12/2005 06:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn từ điển này ngoài gần 100 ngàn mục từ chính, còn chọn lọc khoảng hơn 200 ngàn đơn vị đối dịch ( tổ hợp từ, tục ngữ, thành ngữ, quản ngữ..) và áp dụng hệ ký hiệu phiên âm quốc tế mới nhất của NXB Oxford.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001544  Còn  Rỗi          
200001545  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 517