Thư viện Lạc Hồng
Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Huyền thoại, Chiêm mộng, phong tục, cử chỉ, dạng thể, các hình, màu sắc, con số

Ký hiệu xếp giá
306.03CH200V
Dewey
306.03
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2002
Mô tả
1142tr ; minh họa; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, biểu tượng văn hóa, thế giới
Ngày cập nhật
06/12/2005 06:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này tập hợp các biểu tượng, gợi hình và gợi ý thuộc lĩnh vực văn hóa thế giới. Từ điển mô tả những mối quan hệ giữa các hình ảnh, các tư tưởng, các tín điều, các xúc cảm mà hơn 1200 từ có khả năng có ý nghĩa biểu tượng có thể gợi ra.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001552  Còn  Rỗi          
200001553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 880