Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng Đảng rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
335.434613X3
Dewey
335.434613
Xuất bản
1. - H.: Quân đội nhân dân, 2003
Mô tả
638tr ; minh họa; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/12/2005 07:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng về xây dựng Đảng cùng một số công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trong những năm gần đây. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Một số bài viết của các đồng chí tồng Bí thư Trường Chinh , Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh về xây dựng Đảng; Tư tưởng Đảng qua các kỳ đại hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005299  Còn  Rỗi          
100017823  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 910