Thư viện Lạc Hồng
Quản trị ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.126 58Le-T
Dewey
332.126 58
Xuất bản
Tái Bản. - H.: Thống kê, 2003
Mô tả
387tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 08:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại Chương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Quản trị, thực hiện quyết định, và tổ chức nội bộ của các ngân hàng Chương IV: Quản trị thanh khoản Chương V: Quản trị tài sản có Chương VI: Quản trị tài sản nợ Chương VII: Quản trị vốn Chương VIII: Phân tích tính dụng- nội dung cơ bản của quản trị tín dụng Chương IX: Quản trị danh mục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006641  Còn  Rỗi          
100006642  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 564