Thư viện Lạc Hồng
Tín dụng ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.17Ng-D
Dewey
332.17
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005
Mô tả
287tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 08:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho kinh doanh Chương 3: Tín dụng trung hạn và dài hạn để tài trợ cho đầu tư Chương 4: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt nam Chương 5: các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006651  Còn  Rỗi          
100006652  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 625