Thư viện Lạc Hồng
Thống kê doanh nghiệp công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
338.620 21Ng-T
Dewey
338.620 21
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1995
Mô tả
132tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp công nghiệp Chương II: Thống kê kết quả chuẩn bị sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp Chương III: Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp Chương IV: Thống kê kết quả phân phối tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp Chương V: Thống kế đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005205  Còn  Rỗi          
100005206  Còn  Rỗi          
100005207  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 612