Thư viện Lạc Hồng
Các quy định pháp luật về kiểm toán

Ký hiệu xếp giá
346.063 Ng-Tr
Dewey
346.063
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2001
Mô tả
499tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục Lục 1. Nghị định số 7-Cp ngày 29/1/1999 của chính phủ ban hành quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân 2. Thông tư số 22/TC/CĐKT ngày 19/3/1994 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành theo nghị định số 7/CP ngày 29/1/1994 của chính phủ 3. Nghị định số 70/CP ngày 24/1/1994 của chính phủ về việc thành lập cơ quan kiểm toán nhà nước ....
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005935  Còn  Rỗi          
100005936  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1062