Thư viện Lạc Hồng
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới

Ký hiệu xếp giá
923.3Ma-O
Dewey
923.3
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
127tr ; 13x19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 08:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004938  Còn  Rỗi          
100006945  Thất lạc    NV0000011  VŨ THỊ THU HƯƠNG  11/08/2008 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 959