Thư viện Lạc Hồng
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.45T3641k 2005
Dewey
658.45
Xuất bản
Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
307tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kinh doanh, kỹ năng thương lượng
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Khái quát chung về giao tiếp, cấu trúc hoạt động giao tiếp, cơ sở tâm lí xã hội của hành vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp trong môi trường công ty. Giới thiệu về kỹ năng thương lượng trong kinh doanh: khát quát chung về thương lượng, tiến trình thương lượng, phân tích giá cả, kỹ thuật đột phát thế găng trong thương lượng, bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng lớn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006623  Còn  Rỗi          
100006624  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1008