Thư viện Lạc Hồng
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Ký hiệu xếp giá
332.4Ng-L
Dewey
332.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
337tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Tiền tệ và tài chính quốc gia- bản chất và vai trò đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế Chương II: Ngân sách nhà nước Chương III: Tổng quan về thị trường CHương IV: Lãi suất Chương V: Lý thuyết lượng cầu tài sản Chương VI: Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất CHương VII: Cấu trúc rủi to và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất Chương VIII: Thị trường ngoại hối Chương IX: Phân tích kinh tế cấu trúc tài chính Chương X: Ngân hàng Chương XI: Giới thiệu quá trình cung tiền Chương XII: Điều hành chính sách tiền tệ mục tiêu và đối tượng CHương XIII:lý thuyết lượng cầu tiền tệ ....
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006638  Còn  Rỗi          
100006786  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1060