Thư viện Lạc Hồng
Quản trị rủi ro và khủng hoảng

Ký hiệu xếp giá
658.46Đ-V
Dewey
658.46
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
321tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Quản trị rủi ro Chương I: Rủi ro Chương II: Quản trị rủi ro Chương III: Môi trường văn hóa và những rủi ro Chương IV: Môi trường luật pháp- chính trị- kinh tế và các rủi ro Chương V: RỦi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu Phần II: Quản trị khủng hoảng CHương VI: Khủng hoảng CHương VII: Quản trị khủng hoảng Chương VIII: Các công cụ để đánh giá khả năng quản trị khủng hoảng CHương IX: Ban quản trị khủng trị Chương X: Những công cụ việc làm trước trong và sau khủng hoảng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006655  Còn  Rỗi          
100006791  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1293