Thư viện Lạc Hồng
Vật liệu và cấu kiện XD

Ký hiệu xếp giá
691.029 597Va-D
Dewey
691.029 597
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
140tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 02:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Gạch rỗng đất sét nung 2. Gạch đặc đất sét nung 3. Gạch xây- Phương pháp thử : Xác định cường độ nén 4. Gạch gốm ốp lát - yêu cầu kỹ thuật 5. Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử 6. Vật liệu chịu lửa - gạch samốt 7. Vật liệu chịu lửa - vữa samốt 8. Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử 9. Ximăng - phương pháp phân tích hóa học 10. Ximăng Poóclăng - Yêu cầu kỹ thuật 11. Thép dùng trong BTCT - Phương pháp thử uốn và uốn lại 12. Bêtông nặng - Đánh giá chất lượng Bêtông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm 13. Ống bơm bêtông vỏ mỏng có lưới thép 14. Cấu kiện kênh bêtông vỏ mỏng có lưới thép 15. Đá Bazan làm phụ gia cho Ximăng - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 16. Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000566  Còn  Rỗi          
100000567  Còn  Rỗi          
100000568  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2108