Thư viện Lạc Hồng
333 sơ đồ kế toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.2 V-Nh
Dewey
657.2
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Tài chính, 2005
Mô tả
675tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần II: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phần III: hệ thống báo các tài chính Phần IV: Chuẩn mực kế toán đợt 4 Phần V: Một số văn bản pháp lý có liên quan
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006568  Còn  Rỗi          
100006569  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 557