Thư viện Lạc Hồng
Liên doanh và Quản lý liên doanh: Học để hợp tác & Hợp tác để học

Ký hiệu xếp giá
337.886 58 TK
Dewey
337.886 58
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
290tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Liên doanh và quản lý liên doanh Chương II: Mô hình liên doanh cách tiếp cận động và đa dạng mức độ Chương III: Hình thành và tiến hành đàm phán liên doanh Chương IV: Triển khai chiến lược là một lĩnh vực quản lý liên doanh Chương V: Thiết lập cơ cấu là một lĩnh vực quản lý liên doanh ....
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005492  Còn  Rỗi          
100005493  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 24