Thư viện Lạc Hồng
Quản trị ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12 L655Q
Dewey
332.12
Xuất bản
2. - H.: Tài chính, 2005
Mô tả
970tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gòm những nội dung chính sau: ngân hàng thương mại (NHTM)- tổng luận; Nghiệp vụ nợ của NHTM; Nghiệp vụ có của NHTM; Một số công cụ và nghiệp vụ trung gian của NHTM; Các nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán; Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế; kinh doanh ngân hàng; phân tích hiệu quả kinh doanh NHTM; bảng tổng kết tài sản và hoạt động cơ bản của NHTM; quản lý rủi ro ngân hàng; quản lý lãi xuất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005551  Còn  Rỗi          
100017827  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1476