Thư viện Lạc Hồng
Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới

Ký hiệu xếp giá
658.57Vu-H
Dewey
658.57
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
112tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Khái niệm về quản lý đổi mới Chương I: Giới thiệu Chương II: Quản lý đổi mới trong các công ty Chương III: Chiến lược kinh doanh và kiến thức tổ chức Phần II: Triển khai sản phẩm mới CHương IV: Chiến lược sản phẩm Chương V: Triển khai sản phẩm mới Chương VI: Quản lý đội triển khai sản phẩm mới ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005464  Còn  Rỗi          
100005465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 671