Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn tự học kế toán QUICKEN 2004

Ký hiệu xếp giá
657.02854Ng-Kh
Dewey
657.02854
Xuất bản
Tái bản. - H.: Thống kê, 2004
Mô tả
246tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Khởi đầu với quicken 2004 Chương II: Cài đặt tài khoản Chương III: Nhập và hiệu chỉnh các giao dịch Chương IV: Tự động hóa việc nhập giao dịch Chương V: Cân đối tài khoản Chương VI: Sử dụng các tính năng gởi tiền trực tuyến Chương VII: Theo dõi lưu lượng tiền mặt Chương VIII: Theo dõi nợ thẻ tín dụng Chương IX: Theo dõi các khoản nợ vay Chương X: Theo dõi các khoản vốn đầu tư Chương XI: Cài đặt ngân sách Chương XII: Sử dụng các tính năng lập kế hoạch và tổ chức của quicken Chương XIII: Quản lý các file dữ liệu quicken 2004
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005521  Còn  Rỗi          
100005522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1416