Thư viện Lạc Hồng
Tự do hóa tài chính & hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt nam: Kỷ yếu hội thảo khoa học ( Sách chuyên khảo)

Ký hiệu xếp giá
332.1TK
Dewey
332.1
Xuất bản
1. - H.: Cục xuất bản - Bộ văn hóa thông tin, 2003
Mô tả
315tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 10:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục 1. Trao đổi một số vấn đề có liên quan đến tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng 2. Tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng- lý luận, thực tiễn và bước đi cụ thể cho quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam 3. Tự do hóa tài chính và hội nhập qucố tế về ngân hàng . một số kinh nghiệm 4. Tự do hóa tài chính và vấn đề hộo nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng .....................
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006664  Còn  Rỗi          
100006792  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1009