Thư viện Lạc Hồng
Luật doanh nghiệp nhà nước

Ký hiệu xếp giá
346.069 597Tr-H
Dewey
346.069 597
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả
112tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Những quy định nhà nước Chương II: thành lập mới và đăng lý kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Chương III: Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước Chương IV: tổ chức quản lý công ty nhà nước Chương V: Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và đối với vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác Chương VI: Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty nhà nước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005468  Còn  Rỗi          
100005486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1827