Thư viện Lạc Hồng
Thép cốt Bêtông

Ký hiệu xếp giá
691.702 959 7Th-T
Dewey
691.702 959 7
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
70tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 1 : Yêu cầu chung 2. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 2 : Dây kéo nguội 3. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 3 : Dây tôi và Ram 4. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 4 : Dảnh 5. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 5 : Thép thanh cán nóng có hoặc không xử lý tiếp 6. Thép cốt Bêtông - Thép thanh vằn 7. Thép cốt Bêtông - Lưới thép hàn 8. Dây thép vuốt nguội để làm cốt bêtông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt 9. Thép thanh cốt Bêtông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn 10. Thép dùng trong BTCT - Phương pháp thử uốn và uốn lại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000570  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2155