Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế đầu tư xây dựng

Ký hiệu xếp giá
332.669 0Ng-C
Dewey
332.669 0
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2003
Mô tả
564tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
mục lục Phần I: Những vấn đề chung và mở đầu CHương I: vai trò và nội dung của kinh tế đầu tư Chương II: Những vấn đề mở đầu có liên quan đến đầu tư Phần II: Phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư CHương III: Những vấn đề chung Chương IV: Các phương pháp đánh giá các phương án kĩ thuật về mặt kinh tế Chương V: Nội dung của dự án đầu tư và hồ sơ của dự án Chương VI: Phương pháp phân tích đánh giá các dự án đầu tư về mặt tài chính và kinh tế xã hội Chương VII: Phương pháp khấu hao tài sản cố định của dụ án đầu tư Chương VIII: Phương pháp lập chương trình đầu tư và quy hoạch sử dụng vốn Chương IX: Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định CHương X: Đánh giá dự án đầu tư xây dựng cho một số trường hợp riêng Chương XI: Những cơ sở lí luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng Phần III: Quản lí đầu tư Chương XII: Quản lí của nhà nước trong linh vực đầu tư ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006886  Còn  Rỗi          
100006887  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1264