Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình

Ký hiệu xếp giá
332.041Đa-T
Dewey
332.041
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
287tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Nghiên cứu lý luận về tài sản vô hình Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhãn hiệu hàng hóa Chương III: Thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ, quản lý nhãn hiệu hàng hoá và xác định giá trị tài sản vô hình ở Việt Nam Chương IV: Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình Chương V: Những giải pháp nhằm gia tăng giá trị tài sản vô hình ở Việt Nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005724  Còn  Rỗi          
100005725  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 475