Thư viện Lạc Hồng
Tư vấn quản lý chiến lược - nguyên lý, phân tích kỹ thuật & sách lược thực hiện: Cạnh tranh và ưu thế cạnh tranh

Ký hiệu xếp giá
658.403TK
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2004
Mô tả
134tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục luc Chương I: bản chất của cạch tranh và sự triển khai cạnh tranh Chương II: Ưu Thế cạch tranh Chương III: Không gian giá trị của khách hàng và định vị chiến lược của doanh nghiệp CHương IV: Sự mở rộng từ tổ hợp kinh doanh tiêu thụ đến chiến lược cạch tranh Chương V: Phân giải giá trị của khách hàng Chương VI: Phân tích tính khác nhau của sản phẩm Chương VII: Sự khác nhau cảu hàng hóa với việc thiết kế chiến lược cạch tranh CHương VIII:Một số tính chất của chiến lược cạnh tranh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006680  Còn  Rỗi          
100006681  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1521