Thư viện Lạc Hồng
Tư vấn quản lý chiến lược - nguyên lý, phân tích kỹ thuật & sách lược thực hiện. Tập 3

Ký hiệu xếp giá
658.403TK
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2004
Mô tả
134tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khách hàng và phân tích giá trị của khách hàng Chương 2: Khai thác chủ đề chiến lược của giá trị khách hàng trước mắt Chương 3: Khách hàng tự nhận biết giá trị của mình Chương 4: Đường lối cơ bản sáng tạo giá trị độc đáo của khách hàng Chương 5: Mục tiêu và quá trình cơ bản của việc thực hiện chiến lược Chương 6: Các vấn đề chủ yếu trong việc thực hiện chiến lược và phương án giải quyết các vấn đề đó Chương 7: Mặt bằng duy trì kỹ thuật thông tin trong công tác thực hiện chiến lược Chương 8: Bối cảnh tổ chức tiêu điểm chiến lược và cơ cấu của tổ chức Chương 9: Nguyên lý tiêu điểm chiến lược và sách lược Chương 10: Kỹ thuật trọng tâm trong việc thực hiện tiêu điểm chiến lược Chương 11: Quản lý hiệu quả tích hợp trong tổ chức tiêu điểm chiến lược
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006683  Còn  Rỗi          
100006684  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 433