Thư viện Lạc Hồng
62 Nguyên tắc quản lý. Tập 1

Ký hiệu xếp giá
658.TK
Dewey
658.
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2004
Mô tả
116tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 03:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Những khái niệm cơ bản về quản lý CHương II: Những năng lực mà người quản lý cần có CHương III: Phương pháp về biểu đồ quản lý
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006846  Còn  Rỗi          
100006847  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1477