Thư viện Lạc Hồng
Tính cách con người với công tác quản lý

Ký hiệu xếp giá
658.158 8Ng-H
Dewey
658.158 8
Xuất bản
1. - H.: Hà Nội, 2004
Mô tả
190tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 04:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Giả thuyết tính cách con người với quản lý Chương II: Sự phức tạp của tính cách con người Chương III: Tính cạnh tranh không hợp tác trong quản lý Chương IV: Cạnh tranh hợp tác của người quản lý Chương V: Tiến sâu thêm một bước về vấn đề hợp tác trong quản lý cạnh tranh Chương VI: Những kết luận về giả thuyết về tính cạnh tranh phức tạp của tính cách con người
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005726  Còn  Rỗi          
100005727  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1098