Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp quản lý hiệu quả sản xuất. Tập 2

Ký hiệu xếp giá
658.51TK
Dewey
658.51
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2004
Mô tả
232tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2005 04:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả sản xuất của công nhân viên CHương II: TỐi ưu hóa dây chuyền công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006852  Còn  Rỗi          
100006853  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1515