Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu, điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi

Ký hiệu xếp giá
003.7Ng-P
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
480tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 02:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Điều khiển tối ưu tĩnh II. Điều khiển tối ưu động III. Điều khiển tối ưu ngẫu nhiên IV: Điều khiển tối ưu RH V: Điều khiển thích nghi VI: Một số khái niệm cơ bản của điều khiển và những vấn đề bổ sung
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006836  Còn  Rỗi          
100006837  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1462