Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Ký hiệu xếp giá
003.74Ng-P
Dewey
003.74
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
408tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 02:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Mô tả tín hiệu II. Mô tả hệ thống III. Phân tích hệ thống IV: Tổng hợp bộ điều khiển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006230  Còn  Rỗi          
100006231  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1039