Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn

Ký hiệu xếp giá
621.310 28Ng-L
Dewey
621.310 28
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
319tr ; 24 cm,hình
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: các bộ biến tần bán dẫn Chương II: Mô hình toán học của máy điện xoay chiều CHương III: Điều khiển tần số động cơ không đồng bộ CHương IV: Điều khiển vectơ động cơ không dồng bộ CHương V: Điều khiển vectơ máy điện đồng bộ Chương VI: Tính toán thông số cơ xoay chiều
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006840  Còn  Rỗi          
100006841  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1301