Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết Điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 3: hệ phi tuyến- hệ ngẫu nhiên

Ký hiệu xếp giá
003.709 04Ly-D
Dewey
003.709 04
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
339tr ; 24,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần A: hệ phi tuyến Chương I: Khái niệm chung Chương II: Tuyến tính hóa Chương III: Động học các hệ phi tuyến Chương IV: Tuyến tính hóa điều hòa Chương V: Tính ổn định của hệ phi tuyến Chương VI: Chất lượng của quá trình điều khiển trong hệ phi tuyến CHương VII: Tổng hợp hệ phi tuyến Phần B: hệ ngẫu nhiên Chương VIII: Khái niệm chung Chương IX: hệ thuyến tính với tác động ngẫu nhiên dừng Chương X: Hệ phi tuyến với tác động ngẫu nhiên dừng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006570  Còn  Rỗi          
100006571  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1409