Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển học kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.03Bu-T
Dewey
330.03
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
208tr ; 24,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Lý thuyết hệ thống và các vấn đề cơ bản điều khiển học CHương II: Kinh tế học về hệ thống kinh tế CHương III: Quản lý kinh tế Chương IV: Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế Chương V: Thông tin kinh tế và quyết quản lý kinh tế CHương VI: Các phương pháp dự báo kinh tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006207  Còn  Rỗi          
100006208  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1212