Thư viện Lạc Hồng
Thiết bị điện từ: Máy biến năng, máy biến áp và máy điện

Ký hiệu xếp giá
621.31R.S-G
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - Hải Phòng: Hải Phòng, 2002
Mô tả
500tr ; 27 cm, hình
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Quá trình chuyển đổi điện năng Chương II: Phân tích hệ thống từ Chương III: Biến đổi điện năng Chương IV: Các máy điện đảo mạch Chương V: Các máy nhiều pha
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004988  Còn  Rỗi          
100006718  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1214