Thư viện Lạc Hồng
Bộ khuyếch đại hoạt động & mạch tích hợp tuyến tính (OP-AMP-IC).Tập 1

Ký hiệu xếp giá
621.381 5Ng-Đ
Dewey
621.381 5
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
345tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/12/2005 05:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Op AMPS Chương II: Các kinh nghiệm đầu tiên với một Op AMP CHương III: Bộ khuếch đại đảo mạch và không đảo mạch Chương IV: Các bộ so sánh và bộ điều khiển Chương V: Các ựng dụng chọn lựa của các op amp Chương VI: Các máy phát tín hiệu Chương VII: Các op AMP với các Điốt Chương VIII: Các bộ khuếch đại vi sai, bộ khuêch đại côgn cụ và bộ khuếch đại công cụ và bộ khuếch đại cầu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006315  Còn  Rỗi          
100006381  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 839