Thư viện Lạc Hồng
Vật lý Phân tử

Ký hiệu xếp giá
536Ph-H
Dewey
536
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
142tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2005 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục CHương I: Khí lý tưởng Chương II: Các hiện tượng đông trong khí lý tưởng Chương III: Chân không Chương IV: Khí thực Chương V: Các định luật nhiệt động lực học Chương VI: Các thế nhiệt động lực học và ứng dụng bose- einstein Chương VII: Các điều kiện cân bằng nhiệt Chương VIII: Cân bằng pha Chương IX: Hỗn hợp khí và dung dịch Chương X: Các hiện tượng bề mặt Chương XI: Chất rắn Chương XII: Phản ứng hóa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005326  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1122