Thư viện Lạc Hồng
Cơ học : Tĩnh học và động học. T1

Ký hiệu xếp giá
531.11 Cơ-T
Dewey
531.11
Xuất bản
Tái bản lần 10. - H.: Giáo dục, 2005
Mô tả
183tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2005 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Bài toán phẳng (một vật) Chương 2: Bài toán phẳng (hệ vật) Chương 3: Bài toán không gian Chương 4: Bài toán ma sát Chương 5: Bài toán tìm trọng tâm Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương 6: Chuyển động của điểm Chương 7: Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định Chương 8: Chuyển động song song của vật rắn Chương 9: Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 điểm cố định Chương 10: Hợp chuyển động của điểm Chương 11: Hợp chuyển động của vật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006780  Còn  Rỗi          
100006781  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1578