Thư viện Lạc Hồng
Bài tập lí thuyết và thực nghiệm Hóa học. Tập 1 - Hóa học vô cơ

Ký hiệu xếp giá
546.076 TK
Dewey
546.076
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2003
Mô tả
411tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2005 07:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Mô tả hiện tượng và giải thích thí nghiệm Chương II: Cấu tạo nguyên tử- liên kết hóa học cấu tạo phân tử và hệ thống tuần hoàn Chương III: Lí thuyết các quá trình hóa học CHương IV: Lí thuyết các quá trình hóa học Chương V: Đơn chất và hợp chất Chương VI: Nhận biết và phân biệt các chất CHương VII: tách và tinh chế các chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004917  Còn  Rỗi          
100004918  Còn  Rỗi          
100004919  Còn  Rỗi          
100004920  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1246