Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp quy hoạch đô thị

Ký hiệu xếp giá
711TK
Dewey
711
Xuất bản
2. - H.: Thế giới, 2002
Mô tả
167tr ; 17.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
mục lục CHương I: Quy hoạch đô thị và quyền lực CHương II: Kết cấu đô thị Chương III: Kế haọch hóa chiến lược CHương IV: Quy hoạch hóa chiến lược Chượng V: Quy haọch đô thị quản lý Chương VI: Quy hoạch đô thị thông tin CHương VII: Nghiên cứu cần vận dụng Chương VIII: Các công cụ và các nghề của quy hoạch đô thị kết luận
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005927  Còn  Rỗi          
100005928  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1088