Thư viện Lạc Hồng
Môi trường sinh thái

Ký hiệu xếp giá
577.14TK
Dewey
577.14
Xuất bản
2. - H.: Thế giới, 2002
Mô tả
163tr ; 17.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Nước Chương II: Không khí Chương III: Tiếng ồn CHương IV: Chất thải CHương V: Sản xuất sạch và an toàn CHƯơng VI: Thiên nhiên Phần II: Sáu cộng cụ đòn bẩy của hành động Chương VII: Sáu công cụ đòn bẩy của hành động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005924  Còn  Rỗi          
100005926  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1891