Thư viện Lạc Hồng
Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp XD

Ký hiệu xếp giá
690.029Ph-D
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
174tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 04:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích kinh tế Chương 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp XD và hệ thống chỉ tiêu phân tích Chương 3: Phân tích tình hình thực hiện khối lượng công tác xây lắp Chương 4: Phân tích giá thành các công tác xây lắp Chương 5: Phân tích tình hình tài chánh của doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000587  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1022