Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng các tính chất hàm số để giải bài toán: bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất

Ký hiệu xếp giá
515.8 Vo-G
Dewey
515.8
Xuất bản
1. - Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2002
Mô tả
267tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục CHương I: Các ứng dụng về tính chất đơn điệu cảu hàm số CHương II: Các ứng dụng của định lý lagrange Chương III: Các ứng dụng của bất đẳng thức jensen CHương IV: Phụ chương
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005451  Còn  Rỗi          
100005452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 691