Thư viện Lạc Hồng
Mô hình toán kinh tế

Ký hiệu xếp giá
519.5Bu-T
Dewey
519.5
Xuất bản
2(Bs). - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
252tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2005 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế CHương II: PHương pháp cân đối liên ngành CHương III: PHương pháp sơ đồ mạng lưới CHương IV: Mô hình phục vụ đám động CHương V: Mô hình quản lý dự trữ CHương VI: Qui hoạch thực nghiệm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005977  Còn  Rỗi          
100007030  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 100